AhoTools
 


Artxibo hau 800x600-eko erresoluzioarekin ikusten da hobeto.

 
 

 
 


Zer aurkituko dut AhoTools-en?

AhoTools seinaleen ikerketareako lanabesa aparta da, seinale batean honako elementuak erakusten duena:
 
Lehioaren izenburua
Denbora-seinalea
Seinalearen espektrograma
Seinalearen pitch-a
Seinalean dauden markak
Denbora basea
Mezuen lehioa

Programa hastean goian agertzen den antzeko pantaila bat agertuko da. Bertan bai teklatua eta baita sagua ere erabil daitezke. Erabili ahal diren komandoak honako hauek dira:

Audio seinaleak ireki, aladaketak egin, programatik irten. Hau guztia horrela egiten da:

  - Seinleak irekitzeko, beharrezkoa da haien izenak aipatzea programa abiarazten duen komando-lerroan.
 
ahot soinu1.wav
ahot soinu1.wav AhoT programa hasiko du soinu1 seinalea erakutsiz.

Behin programa barruan, honako teklak erabil daitezke artxibo funtzioak erabiltzeko.

- F2: gorde gabe dauden artxiboak gordetzen ditu.
- Shif(Mayúsculas)t + F2: gorde gabe dauden artxiboak gordetzen ditu, lehenik baimena eskatzen.
- Ctrl + F2: Artxibo guztiak gordetzen ditu, beharrezkoa ez bada ere.
- Shift(Mayúsculas) + Ctrl + F2: Artxibo guztiak gordetzen ditu, beharrezkoa ez bada ere, lehenik baimena eskatzen.

Alt + X = AhoT-tik irten.

Seinalearen zatiak erabiltzeko (ikusi, entzun edo markatzeko adibidez), kurtsoreak erabiltzen dira. Bi lerro horiek bertikalak dira, pantailaren hainbat zati goitik behera gurutzatzen dutenak. Bi kurtsore daude: eskumakoa eta eskerrekoa. Batera (hau da, leku berean) ez daudenean, seinalearen zati bat hartzen dute.

Saguarekin:

- Ezkerreko botoia: eskerreko kurtsorea mugitzen du hautatutako lekura. (bai klik eginez eta baita arrastraka ere)
- Eskumako botoia: eskumako kurtsorea mugitzen du hautatutako lekura. (bai klik eginez eta baita arrastraka ere)
- Bi botoiak batera: bi kurtsoreak leku berera eramaten ditu.
Hori ere gertatuko da eskerreko kurtsorea eskumakoa baino eskumarantzago eramaten saiatzean, edo baita eskumako kurtsorea eskerrekoa baino eskerrearantzago eramaten saiatzean ere.

Teklatuarekin:

- Ezkerreko eta eskumako geziak: Eskerreko kurtsorea eskerrerantz eta eskumarantz mugitzen dute.
- Shift (Mayúsculas) + Eskerreko eta eskumako geziak: Eskumako kurtsorea eskerrerantz eta eskumarantz mugitzen dute.
- Ctrl + Eskerreko eta eskumako geziak: Bi kurtsoreak batera eskerrerantz eta eskumarantz mugitzen dituzte.

- Home (Inicio): eskerreko kurtsorea pantailaren hasieraino eramaten du.
- End (Fin): eskerreko kurtsorea pantailaren amaieraino eramaten du.
- Shift (Mayúsculas) + Home (Inicio): eskumako kurtsorea pantailaren hasieraino eramaten du.
- Shift (Mayúsculas) + End (Fin): eskumako kurtsorea pantailaren amaieraino eramaten du.
-
- Ctrl + Home (Inicio):eskerreko kurtsorea seinalearen hasieraino eramaten du.
- Ctrl + End (Fin): eskerreko kurtsorea seinalearen amaieraino eramaten du.
- Ctrl + Shift (Mayúsculas) + Home (Inicio): eskumako kurtsorea seinalearen hasieraraino eramaten du.
- Ctrl + Shift (Mayúsculas) + End (Fin): eskumako kurtsorea seinalearen amaieraraino eramaten du.

- Shift (Mayúsculas) + Ctrl + Eskerreko Gezia: eskumako kurtsorea eskerrekoaraino eramaten du (biak batzen ditu).
- Shift (Mayúsculas) + Ctrl + Eskumako Gezia: eskerreko kurtsorea eskumakoaraino eramaten du (biak batzen ditu).

Hasieran, AhoT programak hautatutako seinalea osoa erakusten du, bai iraupenean eta baita handieran ere. Baina badaiteke zoom egitea xehetasunak ikusteko, holan diharduz:

- PgUp (RePg): zoom 4/3 kanporantz. (seinale txikiagoa, iraupen gehiago).
- PgDn (AvPg): zoom 3/4 barrurantz (seinale handiagoa, iraupen gutxiago).

- Shift (Mayúsculas) + PgUp (RePg):  zoom zehatza kanporantz.
- Shift (Mayúsculas) + PgDn (AvPg): zoom zehatza barrurantz.

- Ctrl + PgUp (RePg): kurtsoreen artean dagoen guneari zooma.

- Ctrl + PgDn (AvPg): gehienezko zooma barrurantz.

Behin pantailan agertzen den seinalearen zati bat, ikuasten den zatia mugitu daiteke, zatiaren iraupena mantenduz. Honi scroll deritzogu. Holan egiten da:

- Alt + Eskuma eta ezkerrezko geziak:  pantailaren laurdeneko scrolla, eskumarantz edo ezkerrerantz.
- Alt + Mayúsculas (Shift) + Eskuma eta ezkerrezko geziak: scroll zehatza, eskumarantz edo ezkerrerantz.

- Alt + Ctrl + Eskuma eta ezkerrezko geziak: pantailaren laurdeneko scrolla, eskumarantz edo ezkerrerantz.Denbora luzean sakatuz gero, scrolla bizkortzen da.

- Alt+ Home(Inicio): Seinalearen hasierainoko scrolla.
 - Alt+ End(Fin): Seinalearen amaierainoko scrolla.

- Saguaren bidez: scroller-arekin lan eginez. Scrollera izenburuaren azpian dagoen lerroa da:
 
Ezkerreko irudian, lehioaren izenburuaren azpian (stest16.wav), eta honen gainean, seinalea denboraren baitan, non aukeraketa bat egina dagoen. Barra horizontal urdin ilun bat dago, zati urdin argiago batzuekin. Barra hori hain zuzen ere scroller-a da. Barra osoak, urdin ilunak, señal osoa errepresentatzen du, eta horren barruan, zati argiagoak pantailan ikusten ari garen seinalearen zatia errepresentatzen du. Zati argiaren banean bi linea urdin ilun daude, kurtsoreen posizioak errepresentatzen dituztenak
- Ezkerreko botoia: scroller-a hautatutako lekuan zentratzen du (bai klik eginez eta baita arrastaka ere).
- Eskumako botoia: ezkerreko edo eskumako marjinak aldatzen ditu (gertuen dagoena) hautaturiko lekura (bai klik eginez eta baita arrastaka ere).

- Shift(Mayúsculas) + Eskumako botoia: eskumako marjina hautaturiko lekura aldatzen du (bai klik eginez eta baita arrastaka ere).
- Shift(Mayúsculas) + Ezkerreko botoia: ezkerreko marjina hautaturiko lekura aldatzen du (bai klik eginez eta baita arrastaka ere).

- Bi botoiak batera, lehenik ezkerrekoa eta gero eskumakoa: scroller-a arratoia dagoen lekuan zentratzen du (ezkerreko botoia pultsatzearen berdina) eta gainera zoom-a areagotzea edo gutxiagotzea permititzen du, arratoia gorantz edo beherantz arrastratuz bi botoiak zapalduta mantentzen diren bitartean..

Lehioan uhin temporal baten moduan ikusten den seinalearen anplitudea aldatzeko (zoom bertikala), honako tekla hauek erabil daitezke:

- Alt + PgDn(AvPg): bikoitza anplifikatzen du.
- Alt + PgUp(RePg): erdira atenuatzen du.

- Shift(Mayúsculas) + Alt + PgDn(AvPg): anplifikazio txikia (x1.1)

- Shift + Alt + PgUp(RePg): atenuacio txikia (x1.1)
 

AhoTools-en aukeretariko bat audio seinaleetan markak insertatzea da; marka hauek pantaillaren beheko partean ikusi ahal dira, marken zonan. Hauen erabilperna honako hau litzateke:

Marken zonan arratoia erabiliz:
- Ezkerreko botoian klik eginaz:: Gertuen aurkitzen den hurrengo marka gertuena aukeratzen du.
- Shift(Mayúsculas) + Ezkerreko botoian klik eginaz: Gertuen aurkitzen den aurreko marka aukeratzen du.

Marka bat aukeraturik egonda::
- Eskumako botoian klik eginaz:: Zegoen markaren hurrena dagoen marka aukeratzen du.
- Shift(Mayúsculas) + Eskumako botoian klik eginaz: Zegoen markaren aurreko marka aukeratzen du.
 
Azken bi konbinazio hauei buruzko oharrak: 
Markarik aukeratu gabe bazegoen, emaitza eskumako botoiaren ordez eskumakoa aukeratu  bazen lortuko zen bera litzateke. 
Aukeraturiko marka azkena bada, ezingo da aruntzago joan eskumako botoia pultsatuz eta txistu bat entzungo da. 
Zerrenda desordenatuta badago, hurrengo marka ez da nahita nahiez justu eskumatara (edo ezkerretara) dagoen hurrengo marka izango.
Teklatu bidez:

- Shift(Mayúsculas) + F6: Kurtsoretik eskumatara dagoen hurrengo markarik gertukoena aukeratzen du.
- Shift(Mayúsculas) + F5: Kurtsoretik ezkerretara dagoen hurrengo markarik getukoena aukeratzen du.

Iada marka bat aukeraturik izanda:
- F6: Dagoen markaren hurrengo marka aukeratzen du.
- F5: Dagoen markaren aurreko marka aukeraten du.
 
Azken bi konbinazio hauei buruzko oharrak: 
Markarik aukeratu gabe bazegoen, emaitza Alt tekla pultsatuta egongo bazen lortuko zen bera litzateke. 
Aukeraturiko marka azkena bada, ezingo da aruntzago joan F6 pultsatuz eta txistu bat entzungo da. 
Zerrenda desordenatuta badago, hurrengo maraka ez da nahita nahiez justu eskumatara (edo ezkerretara) dagoen hurrengo marka izango.
- Ctrl+F8 = aukeraturiko marka desaukeratzen du.

Datozen ekintzak burutzeko marka bat aukeraturik izatea ez da beharrezkoa:

- Ctrl + F6 =  F6ren antzekoa, desberdintasuna aukeraturiko maraka eta bere kontextua enkajatzeko zoom bat egiten duela da, markak  iraupena badu. Marka puntuala bada, iraupenik gabea , zentratu egiten da baina zoom-a nibel berean mantentzen da.
- Ctrl + F5 = F5en antzekoa, desberdintasuna aukeraturiko marka eta bere kontextua enkajatzeko zoom bat egiten duela da, markak iraupena badu. Marka puntuala bada, iraupenik gabea, zentratu egiten da baina zoom-a nibel berean mantentzen da.

- F8: ezkerreko kurtsorea hurrengo markara mugitzen du.
- F7: eskerreko kurtsorea aurreko markara mugitzen du.

- Shift(Mayúsculas) + F8: eskumako kurtsorea hurrengo markara mugitzen du.
- Shift(Mayúsculas) + F7: eskumako kurtsorea aurreko markara mugitzen du.

- Alt + F7: lehengo marka aukeratzen du. Zerrenda desordenatuta badago, ez da nahita nahiez denboran lehena izango.
- Alt + F8: azkeneko marka aukeratzen du. Zerrenda desordenatuta badago, ez da nahita nahiez denboran azkenekoa izango.

- Ctrl + Alt + F8 =  Alt + F8 ren antzekoa, desberdintasuna aukeraturiko marka eta bere kontextua enkajatzeko zoom bat egiten duela da, markak iraupena badu. Marka puntuala bada, iraupenik gabea, zentratu egiten da baina zoom-a nibel berean mantentzen da.
- Ctrl + Alt + F7 =  Alt + F7 ren antzekoa, desberdintasuna aukeraturiko marka eta bere kontextua enkajatzeko zoom bat egiten duela da, markak iraupena badu. Marka puntuala bada, iraupenik gabea, zentratu egiten da baina zoom-a nibel berean mantentzen da.

Marken bilaketa:
- Alt + F6: marka baten izena eskatzen du, eta behin Intro pultsatu ondoren, izena aukeraturiko markaren jarraiko marketan bilatzen du, baten bat balego, eta kurtsoretik aurrera ez balego.
- Alt + F5: marka baten izena eskatzen du, eta behin Intro pultsatu ondoren, izena aukeraturiko makaren aurreko marketan bilatzen du, baten bat balego, eta kurtsoretik aurrera ez balego.

- Shift(Mayúsculas) + Alt + F6: azken bilaketa errepikatzen du aurrerantzka.
- Shift(Mayúsculas) + Alt + F5: azken bilaketa errepikatzen du atzerantzka.
 
 
Azken lau konbinazio hauei buruzko oharrak: 
Maken zerrenda desordenatuta badago, emaitzen  markak ez dira nahita nahiez desiratutako ordenean egongo.
Marken ezabaketa:
- Del(Supr): aukeraturiko marka ezabatzen du.
- Ctrl + Del(Supr): kurtsoreekin aukeratutako erremuan dauden marka guztiak ezabatzen ditu. Bi kurtsoreakk gainezarrita badaude, fitxeroko marka guztiak ezabatzen ditu.

Maken ezarpena. Eragiketa hau txtmrk textu fitxero baten bidez automatiztu daiteke; fitxero honetan markei asignatu nahi dizkiegun etiketak edo izenak idatziko ditugu.

- Insert: kurtsoreak indikaturiko posizioan marka bat insertatzen du. Aukeraturiko eremu bat badago, markak iraupena izango du. TAB pultsatuz txtmark fitxerorako etiketa aukeratu daiteke, fitxero hau existitzen bada.
- Ctrl + Insert: lehengoa bezela , baina txtmrk fitxero bat existitzen bada, hurrengo lerroko textua agertzen da zuzenean. TAB pultsatuz txtmark fitxerorako etiketa aukeratu daiteke, fitxero hau existitzen bada.

- Shift(Mayúsculas) + Insert: aukeraturiko markaren etiketa editatzen du. TAB pultsatuz txtmark fitxeroko markarentzako etiketa aukeratu daiteke, fitxero hau existitzen bada.

- Ctrl + Alt + F5: markak ordenatzen ditu (posicioaren arabera, gero span, gero etiketa).

- Ctrl + Alt + F6: aukeraturiko eremuan dauden markak desplazatzen ditu.

- Shift(Mayúsculas) + Ctrl + Alt + F6: marken azkenengo desplazamendua errepikatzen du.
 
Kontuz azkeneko bi eragiketa hauek burutzerakoan: markak gehiegi desplazatzen baditugu aurretik zein atzetik irten daitezke audio fitxeroaren eremuan, zeren eta ezin izango dira ikusi eta ezin izango dira manejatu (baina oraindik existitzen direnez, posible da alitzira aukeratzen joatea eta ezabatzea). 

- Space(Barra espaciadora): Aukeraturkoa erreproduzitzen du (kurtsoretik aurrera biak gainezarrita badaude).
- Shift(Mayúsculas) + Space(Barra espaciadora): Lehioaren asieratik aukeratutiko punturate dagoena erreproduzitzen du. Aukeraketa lehioaren hasiera baino lehen hasten bada, fitxeroaren hasieratik aukeraturiko punturarte dagoena erreproduzitzen du.
- Ctrl + Space(Barra espaciadora): Aukeratutako zatiaren amaieratik lehioaren amaierarartekoa erreproduzitzen du. Aukeraturikoa lehioaren amaiera baina aruntzago amaitzen bada, aukeraturiko zatiaren azkenetik fitxeroaren amaierararte erreproduzitzen du.
- Ctrl + Shift(Mayúsculas) + Space(Barra espaciadora): Begibistan dagoen lehioaren eremua erreproduzitzen du..

Erreproduziten den bitartean:
- Edozein teklak: erreprodukzioa geldiarazten du.
- ENTER:  erreprodukzioa geldiarazten du baita ere, baina kurtsorea gutxi gora behera erreporduzitzen ari zen puntuan situatzen da eta pantaila zentratzen du.
 


 
 

Pantaila:
- F12:  pantaila berriztatzen du..
- Ctrl + F12: hurrengo modu grafikoa.
- Shift(Mayúsculas) + Ctrl + F12: aurreko modu grafikoa
Konbinazio hauek resoluzio desberdinen artean nabegatzea perbititzen du: 640x480, 800x600, 1024x768.
- Shift(Mayúsculas) + Alt + P: Paleta menu bat ateratzen du. Bertan grisen eskala aktibatu edo kendu daiteke, negatiboa aktibato edo kendu, eta baita paletak gorde edo kargatu ere. Eralbilgarria da inprimatzeko balio izango diren pantailak gordetzeko.
- Alt + P:Erabiltzen den paleta erakusten du. Kolore bakoitzarekin batera RGB oinarriak erakusten dira. Huek R, G eta B teklekin aldatu daitezke, kolorea aldatzeko.

Makroak:
Eragiketa bat behin eta berriz egiten denean (hau da, teklen sekuentzia bera), posible da teklen sekuentzia grabatzea, konbinazio bakar bati asignatuaz, horrela errezago errepikatzen delarik. Hau makroen bidez egiten da::

- Alt + M: Makroa grabatzen da .
- Shift(Mayúsculas) + Alt + M: Makoen menu bat agertzen da mezuen lehioan (makroak grabatzne ditu, aukera gehiago).
Irudien exportazioa:
- Shift(Mayúsculas) + Alt + S: pantaila diskoan gordetzen du. Pantaila desberdinak grabatu ahal izateko, AhoT-k letra bat eskatuko digu, berarekin irudi bat identifikatuko du. Letra bera askotan aukeratzen badugu, azken asoziatu diogun azken pantaila bakarrik gordeko digu. Pantailaren irudiak BMP formatoan gordetzen dira, kanpo programa batez ireki ahal izateko.
 
Kontuz: Windows-pean ondo funtzionatzen duen arren, AhoTools ez da Windows programa bat, beraz badaude funtzio batzuk (Windows-enak, ez AhoTools-enak), operatiboak izango ez direnak. Adibidez, ImprPant tekla sapalduz EZ da pantailaren irudia Windows-en clipboard-ean kopiatukose,  Shift + Alt + S erabiltzea beharrezkoa da beraz.
- Alt + S: diskoan lehendik gorderiko pantaila berreskuratu eta bisualizatzen du.

- Fitxero ugari: AhoTools abiaraztean posible da fixero desberdinen izenak inbokatzea, fitxero ugarirekin lan egin ahal izateko, bata bestearen atzetik, programatik atera beharrik izan gabe.
 
ahot soinu1.wav ahot soinu1.wav soinu2.wav AhoT programa soinu1 seinalea erakutsiz hasiko du,  soinu2 seinalea kargatuz baita ere. 
Hau bada kasua:
- Shift(Mayúsculas) + Ctrl + Tecla +  teklatu numerikoko tekla: Hurrengo fitxerora doa.
- Shift(Mayúsculas) + Ctrl + Tecla - teklatu numerikoko tekla: Aurreko fitxerora doa..

Batzuetan, pantaila marraztea (espectrograma guztiaren gainean) denbora asko eraman dezake. Hau instante batean geratu daiteke Shift(Mayúsculas) y Ctrl teklak batera pultsatuz segundu batez.
 
 
 
 

AhoT hasten denean posible da aukera batzuk autatzea, nola ikusiko den eta nola entzungo denari buruz. Aukera hoiei buruz doa apartatu hau.
 
 
AhoT ejekutatzeko erabiltzen den komando lerroa ezin daiteke oso luzea izan. Guztira ezin daitezke 128 karaktere baino gehiago izan, ejekutablearen izena, ireki beharreko seinaleak eta aukerak kontutan izanda. Limitazio hauek gainditzeko konfigurazioko eta argumentuen fitxeroak erabili ahal dira.
   Argumentuen fitxeroak erabili ahal izateko, fitxero batean  programa ejekutatzeko erabili ahal diren argumentuak idatzi behar dira, eta gero argumentu bakar gisa  -ArgFile="path.arg" ipini.
 
ahot soinu1.wav ahot soinu1.wav soinu2.wav -ArgFile="C:\aho\argums.cfg" AhoT hasiko luke soinu1 seinalea erakutsiz,  soinu2 ere kargatuko luke, eta  c:\aho direktorioko argums.cfg fitxeroan gorderiko aukerekin.
Konfigurazioko fitxeroak antzekoak dira, baina era errazago batean erabiltzen dira: nahikoa da "ahot.cfg"deituriko fitxero bat kolokatzea, nahi diren aukerekin, programa ejekutatzen den direktorioan. Honela  AhoT  ejekutatzearekin soilik konfigurazio desberdinak erabil ahal izango ditugu, ahot.cfg desberdinak dauden direktorioetan.

Erabili ahal diren aukerak:

-VideoMode=<mode> hasierako video modua zehaztekol. <mode> k honako balore hauek har ditzake: 640 ( SVGA640x480x256 moduarentzat), 800 (SVGA800x600x256), 1024(SVGA1024x768x256)

-CfgFile=<fname> ahot.cfg ez den konfigurazio fitxero bat espezifikatzeko.<fname> fitxeroaren  path osoa izango da komila tartean..

-Sound=<mode> soinua erreproduzitzeko dispositiboa aukeratzen du. "None"izan daiteke, "SB16", edo  C:\AHO\UTI\WPLANY.EXE" moduko komando bat wav fitxeroak erreproduzitzeko gai dena.

-CAudioOpts=<opts> audio fitxeroak irekitzeko aukerak (berezko aukera "Auto").

-ScreenDir=<path> pantailako irudiak gordetzen diren direktorioa

-AutoSaveMinutes=<n> 4 minutuero berekisa gordetzen da.  0 minutu sartzen badugu ez da berez gordetzen.

-CmdNLines=<n> mezuen lehioaren lerro kopurua..

-MacroFile=<fname> kargatu behar diren makroen fitxeroa

-SizeWav=<n> lehio neurria ondaren forma. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size2Wav=<n> lehio neurria ondaren forma 2. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size3Wav=<n> lehio neurria ondaren forma 3. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizePow=<n> lehio neurri potentzia. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizeZCr=<n> lehio neurria zerotik kruzeak. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizeSpec=<n> lehio neurria espectrograma. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizePSD=<n> lehio neurria potentziaren dentsitate espektrala. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizeCPth=<n> cpitch lehio neurria (cepstrum bidez kalkulatutako pitch-a). 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizeMrk=<l>  textu lerroen markak 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size2Mrk=<l>  textu lerroen markak2. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size3Mrk=<l>  textu lerroen markak3. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size4Mrk=<l> textu lerroen markak4. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size5Mrk=<l> textu lerroen markak5. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-SizeFPth=<n> pitch fitxeroaren neurria. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
-Size2FPth=<n> pitch fitxeroaren neurria 2. 0 neurria aukeratuz gero lehioa desagertzen da.
 
Azken aukera hauei buruzko oharrak: 2 eta 3 uhinen , 2,3,4 eta5 marken eta pitch2 ren lehioak agertzeko,beharrezkoa da zein diren erabili beharreko artxiboak adieraztea -Rule2Wav, -Rule3Wav, -Rule2Mrk eta antzeko aukeren bidez. 
Aurreko lerroetako bat ez bada existitzen, dagokion lehioa ez da agertuko. 
Lehioentzat definitzen diren neurriak erlatiboak dira. Honek zera esan nahi du, 2 neurriko lehio batek beti 1 neurriko lehio baten bikoitza neurtuko du, baina pantailaren araberako neurria aldatu egiten da.

-MrkZoom100=<n> marka bati auto-zoom egitean irudikatu beharreko seinalearen portzentaia (adibidez 200 marka, iraupenaren erdia aurretik eta beste erdia atzetik ikusteko).

-RuleWav=<path> bertan uhin formen fitxeroak daude (fitxeroak komandoen lerroan adierazten dira, baina beraien gain arau hau aplikatzen da. Erabilgarria da path guztia fitxero bakoitzean ez tekleatzeko).
 
ahot soinu1.wav -RuleWav=C:\aho\wav\.wav lerroa erabiltzen badugu eta progrma ahot soinu1 bezala hasten badugu,  c:\aho\wav\soinu1.wav artxiboa ikusi ahal izango dugu. Antzeko arauak aplikatzen dira hurrengo kasuetan.
-Rule2Wav=<path> non dauden 2 uhin formako fitxeroak. Beharrezkoa da path osoa jartzea.
-Rule3Wav=<path>  non dauden 3 uhin formako fitxeroak. Beharrezkoa da path osoa jartzea.
-RuleMrk=<path> non dauden marken fitxeroak.
-Rule2Mrk=<path> non dauden marken fitxeroak.2
-Rule3Mrk=<path> non dauden marken fitxeroak.3
-Rule4Mrk=<path> non dauden marken fitxeroak.4
-Rule5Mrk=<path> non dauden marken fitxeroak.5
-RuleTxfMrk=<path> markei asoziaturiko textu lerroen fitxeroa
-Rule2TxfMrk=<path> markei asoziaturiko textu lerroen fitxeroa 2
-Rule3TxfMrk=<path> markei asoziaturiko textu lerroen fitxeroa 3
-Rule4TxfMrk=<path>markei asoziaturiko textu lerroen fitxeroa 4
-Rule5TxfMrk=<path> markei asoziaturiko textu lerroen fitxeroa5
-RuleFPth=<path>  pitch fitxeroa
-Rule2FPth=<path> bigarren  pich fitxeroa.

-PowOpts=<opciones> potentziaren kalkulorako aukerak.
-ZCrOpts=<opciones> kalkulorako aukerak zerotik kruzeak
-SpecOpts=<opciones> espectrograma, kalkulo aukerak.
-PSDOpts=<opciones> potentzi dentsitate espectralaren kalkulo aukerak
-CPthOpts=<opciones> cepstrum bidezko pitch-aren kalkuloa.
-FPthOpts=<opciones> pitch fitxeroaren aukerak.
-2FPthOpts=<opciones> pitch 2 fitxeroaren aukerak.

Aukera guzti hauek beran azalduriko batzuk izan behar dira, komilen artean: -PowOpts="MaxdB=-10 WinLenMs=30 "
 

 • Potentzia kalkulatzeko aukerak:

 • WinLenMs = analisi lehioaren luzeera milisegunduetan.
  FRateMs = zenbat ero egin behar diren kalkuloak.  0 bada, automatikoa.
  WinType = lehio mota (Rect, Hamm, Hann, Bart).
  MaxdB = irudikatuko diren dB maximoak
  RangedB = irudikatuko den dB eremua.
   

  Zerotik pasatzen diren kruzeen analisi aukerak:
  WinLenMs = analisi lehioaren luzeera milisegunduetan.
  FRateMs = zenbat ero egin behar diren kalkuluak. 0 bada, automatikoa..
  MaxZCMs =erakutsi beharreko maximoa zc/ms-tan.
  DCKWinLenMs = jarraiaren detekzioan erabiliko den lehioaren tamaina milisegundotan. 0 bada, konponente jarraiaren kalkulua deskonektatzen da. <0 bada, kontinuako lehioa neurtzen du (-WinLenMs*DCKWinLenMs). Edozein modutan, erabiltzen bada, ez da inoiz  WinLenMs baino txikiagoa..
  DCKWinType = modu jarraian erabiliko den lehio mota (Rect, Hamm, Hann, Bart).
   

 • Espectrogramaren analisi aukerak

 • WinLenMs = analisi lehioaren luzeera milisegunduetan. 0 bada, auto.
  FRateMs = zenbat ero egin behar diren kalkuloak 0 bada, automatikoa. -n (<0) bada, orduan n pixels trama ero.
  WinType = lehio mota (Rect, Hamm, Hann, Bart).
  MaxdB = erakutsi beharreko dB maximoak.
  RangedB = erakutsi beharreko eremua dBtan
  Incremental = yes/no modu incremental-ean irudikatu.
  MapColor= Log/Lin/Lin2 espectrograma  eskala log. edo lineal,edo kuadratikoan.
  ColorBg=  fondoaren kolorea (zenbakia)
   
 • Cepstrum bidezko pitch analisiaren aukerak:

 • PthHzMin = irudikatu daitekeen Pitch minimo  Hz-tan (80)
  PthHzMax = irudikatu daitekeen Pitch maximoa  Hz-tan  (200)
  WinLenMs = analisi lehioaren luzeera milisegundutan. 0 bada, auto.
  FRateMs = zenbat ero egin behar diren kalkuloak. 0 bada, automatikoki.  -n (<0) bada ,orduan trama bat n pixels ero.
  ValMax =  3D balore maximoa irudikatzeko (koloreen asignapena) (3)
  ValRange = 3D irudikatzeko eremua (koloreen asignapena)(3)
  PthUnits =  "Hz" edo "ms"edo "LogHz" grafika ikusteko formatoa (Hz)
  Interp =  interpolazio faktorea (4)
  Preen = aplicar beharreko preenfasia (0.95)
  WinType = lehio mota (Hamm)
  NormLPC = espektroa LPC bidez normalizatu behar den. (True)
  OrderLPC =  LPC orden analisia(16)
  WinLenLPC =  LPC kalkulorako lehio mota (0 para = WinLenMs) (0)
  WinTypeLPC =  LPC lehio mota (undef para = WinType) ("")
  NormC0 =  C0 normalizatu behar den  (False)
  NormMax =  Cepstrum balore maximo normalizatu behar den edo ez. (False)
  Incremental = yes/no era incremental-ean marrazteko. (True)
  ColorBg= fondoaren kolorea (zenbaki bat)
   

  Fitxeroen ordenatzea:

  -SortFiles=yes/no komandoen lerroan espezifikaturiko fitxeroak ordenatzeko.
   
   


   
   
   

  AhoTools
   

  La resolución óptima para ver este archivo es 800x600

   


  ¿Que encontraré en AhoTools?

  AhoTools es una potente herramienta de análisis de señal, que permite ver los siguientes elementos de una señal:
   
   
   Titulo de la ventana
  Señal en el tiempo
  Espectro de la señal
  Pitch de la señal
  Marcas en la señal
  Escala de tiempos
  Ventana de mensajes
  Al arrancar el programa aparecerá una pantalla similar a la que se ve arriba. En ella se puede utilizar tanto el teclado como el ratón. Las combiaciones de teclas más importantes son:

  Abrir señales de audio, hacer modificaciones, salir del programa. Todo esto se realiza de la siguiente manera:

    - Para abrir señales, es necesario invocar sus nombres en la línea de comandos que arranque el programa.
   
  ahot soinu1.wav
  ahot soinu1.wav iniciaria el programa AhoT mostrando la señal soinu1 

  Una vez dentro del programa, se pueden utilizar las siguientes combinaciones de teclas para ejecutar acciones de fichero:

  - F2: salva ficheros que lo necesiten.
  - Shif(Mayúsculas)t + F2: Salva ficheros que lo necesiten, pidiendo antes confirmación.
  - Ctrl + F2: Salva todos los ficheros, lo necesiten o no.
  - Shift(Mayúsculas) + Ctrl   + F2: Salva todos los ficheros lo necesiten o no, pidiendo antes confirmación.

  Alt + X = Salir de AhoT

  Para manejar (oir, ver marcar...) sólamente partes de la señal, se utilizan los cursores. Estos son lineas amarillas verticales que recorren areas de la pantalla. Existen dos cursores, izquierdo y derecho, de manera que cuando no estan superpuestos seleccionan una zona de la señal.

  Con el ratón:

  - Botón Izquierdo: mueve el cursor izquierdo al lugar señalado (esto es válido tanto haciendo click como arrastrando).
  - Botón derecho: mueve el cursor derecho al lugar señalado (esto es válido tanto haciendo click como arrastrando).
  - Ambos botones a la vez: mueve ambos cursores al mismo sitio.
  Esto ultimo también sucederá si tratamos de llevar el cursor izquierdo más a la derecha que el derecho, o bien el derecho más a la izquierda que el iquierdo.

  Con el teclado:

  - Flechas izquierda y derecha: mueven a izquierda y derecha el cursor izquierdo.
  - Shift (Mayúsculas) + Flechas izquierda y derecha: mueven a izquierda y derecha el cursor derecho.
  - Ctrl + Flechas izquierda y derecha: mueven a izquierda y derecha ambos cursores simultaneamente.

  - Home (Inicio): mueve el cursor izquierdo al principio de la pantalla actual.
  - End (Fin): mueve el cursor izquierdo al final de la pantalla actual.
  - Shift (Mayúsculas) + Home (Inicio): mueve el cursor derecho al principio de la pantalla actual.
  - Shift (Mayúsculas) + End (Fin): mueve el cursor derecho al final de la pantalla actual.
  -
  - Ctrl + Home (Inicio): mueve el cursor izquierdo al principio de la señal.
  - Ctrl + End (Fin): mueve el cursor izquierdo al final de la señal.
  - Ctrl + Shift (Mayúsculas) + Home (Inicio): mueve el cursor derecho al principio de la señal.
  - Ctrl + Shift (Mayúsculas) + End (Fin): mueve el cursor derecho al final de la señal.

  - Shift (Mayúsculas) + Ctrl + Flecha izquierda: mueve el cursor derecho hasta el izquierdo (los junta).
  - Shift (Mayúsculas) + Ctrl + Flecha derecha: mueve el cursor izquierdo hasta el derecho (los junta).
   

  Al principio, el programa AhoT muestra la señal elegida completa, tanto en duración como en amplitud. Pero se pueden realizar zoom para visiones de detalle de esta, de las siguientes maneras:

  - PgUp (RePg):  zoom 4/3 hacia fuera. (señal más pequeña, más duración).
  - PgDn (AvPg): zoom 3/4 hacia dentro (señal más grande, menos duración).

  - Shift (Mayúsculas) + PgUp (RePg):  zoom fino hacia fuera.
  - Shift (Mayúsculas) + PgDn (AvPg): zoom fino hacia dentro.

  - Ctrl + PgUp (RePg): zoom al rango seleccionado con los cursores.

  - Ctrl + PgDn (AvPg): zoom maximo hacia dentro.

  Una vez que estamos viendo en pantalla una parte de la señal, podemas desplazar la parte visible, manteniendo la duración del fragmento que vemos. A esta función se le denomina scroll. Se realiza de las siguientes maneras:

  - Alt + Flechas izquierda y derecha:  scroll 1/4 pantalla a izquierda y derecha.
  - Alt + Mayúsculas (Shift) + Flechas izquierda y derecha: scroll fino a izquierda y derecha.

  - Alt + Ctrl + Flechas izquierda y derecha: scroll 1/4 pantalla a izquirda y derecha que se va acelerando si se mantiene pulsado mucho tiempo.

  - Alt+ Home(Inicio): scroll al comienzo de la señal.
   - Alt+ End(Fin): scroll al final de la señal.

  - Mediante el ratón: trabajando con el scroller, pequeña barra que aparece debajo del titulo de la ventana.
   
  En la figura de la izquierda, vemos que debajo del título de la ventana (stest16.wav), y encima de la señal en el tiempo, en la que hay hecha una selección, Hay una barra horizontal azul oscuro, con partes de un color azul más claro. Pues bien, esa barra es el scroller. La barra completa, azul oscuro, representa la señal completa, y dentro de ella, la parte más clara representa la parte de señal que estamos viendo en pantalla. Dentro de la parte clara hay dos pequeñas lineas azul oscuro, que representan la posición de los cursores.
  - Botón izquierdo: centra el scroller en el sitio señalado (esto es válido tanto haciendo click como arrastrando).
  - Botón derecho: cambia el margen izquierdo o derecho (el mas proximo) al sitio señalado (esto es válido tanto haciendo click como arrastrando)..

  - Shift(Mayúsculas) + Botón derecho: cambia el margen derecho al sitio señalado (esto es válido tanto haciendo click como arrastrando).
  - Shift(Mayúsculas) + Botón izquierdo: cambia el margen izquierdo al sitio señalado (esto es válido tanto haciendo click como arrastrando).

  - Los dos botones a la vez, primero el izquierdo y después el derecho: centra el scroller en el sitio donde esté el raton (similar a pulsar el botón izquierdo) y además permite ampliar o reducir el zoom, arrastrando el ratón hacia arriba o hacia abajo mientras se mantienen pulsados ambos botones.

  Para modificar la amplitud de señal que se ve en la ventana de forma de onda temporal (zoom vertical), se pueden utilizar las siguientes teclas:

  - Alt + PgDn(AvPg): amplifica al doble.
  - Alt + PgUp(RePg): atenua a la mitad.

  - Shift(Mayúsculas) + Alt + PgDn(AvPg): pequeña amplificación (x1.1)

  - Shift + Alt + PgUp(RePg): pequeña tenuación (x1.1)
   

  Una de las posibilades de AhoTools es insertar marcas en las señales de audio, marcass que serán visibles en la parte baja de la pantalla, en la zona de marcas. El manejo de estas es de la siguiente manera:

  Utilizando el ratón sobre la zona de marcas:
  - Click con el botón izquierdo: Selecciona marca más cercana siguiente.
  - Shift(Mayúsculas) + Click con el boton izquierdo: Selecciona marca más cercana anterior.

  Habiendo ya una marca seleccionada:
  - Click con el botón derecho: Selecciona la marca siguiente a la que estaba.
  - Shift(Mayúsculas) + Click con el botón derecho: Selecciona la marca anterior a la que estaba.
   
  Notas sobre estas dos últimas combinaciones: 
  Si no había ninguna marca seleccionada, el resultado es el mismo que si se hubiera pulsado el botón izquierdo en vez del derecho. 
  Si la marca seleccionada es la última, no se podrá ir más alla pulsando el botón derecho, y se oirá un pitido. 
  Si la lista está desordenada, la siguiente marca no será necesariamente la que queda inmediatamente a la derecha (o izquierda).
  Teclado:

  - Shift(Mayúsculas) + F6: selecciona la marca más cercana al cursor por la derecha.
  - Shift(Mayúsculas) + F5: selecciona la marca más cercana al cursor por la izquierda.

  Habiendo ya una marca seleccionada:
  - F6: Selecciona la marca siguiente a la que estaba.
  - F5: Selecciona la marca anterior a la que estaba.
   
  Notas sobre estas dos últimas combinaciones: 
  Si no había ninguna marca seleccionada, el resultado es el mismo que si estuviera pulsada la tecla Alt.. 
  Si la marca seleccionada es la última, no se podrá ir más alla pulsando F6, y se oirá un pitido. 
  Si la lista está desordenada, la siguiente marca no será necesariamente la que queda inmediatamente a la derecha (o izquierda).
  - Ctrl+F8 = deselecciona marca seleccionada.

  Para las siguientes acciones no es necesario tener preseleccionada una marca:

  - Ctrl + F6 = similar a F6, salvo que hace un zoom para encajar la marca seleccionada y su contexto, siempre que tenga duración. Si la marca es puntual, sin duración, se centra, pero se mantiene el nivel de zoom actual.
  - Ctrl + F5 = similar a F5, salvo que hace un zoom para encajar la marca seleccionada y su contexto,  siempre que tenga duración. Si la marca es puntual, sin duración, se centra, pero se mantiene el nivel de zoom actual.

  - F8: mueve cursor izquierdo a la marca siguiente.
  - F7: mueve cursor izquierdo a la marca anterior.

  - Shift(Mayúsculas) + F8: mueve el cursor derecho a la marca siguiente.
  - Shift(Mayúsculas) + F7: mueve el cursor derecho a la marca anterior

  - Alt + F7: selecciona la primera marca. Si la lista está desordenada, no será necesariamente la primera en el tiempo.
  - Alt + F8: selecciona la última marca. Si la lista está desordenada, no será necesariamente la última en el tiempo.

  - Ctrl + Alt + F8 = similar a Alt + F8, salvo que hace un zoom para encajar la marca seleccionada y su contexto,  siempre que tenga duración. Si la marca es puntual, sin duración, se centra, pero se mantiene el nivel de zoom actual.
  - Ctrl + Alt + F7 = similar a Alt + F87 salvo que hace un zoom para encajar la marca seleccionada y su contexto,  siempre que tenga duración. Si la marca es puntual, sin duración, se centra, pero se mantiene el nivel de zoom actual.

  Búsqueda de marcas:
  - Alt + F6: pide un nombre de marca, y una vez pulsado Intro, busca el nombre entre las marcas siguientes a la marca seleccionada, si hubiera alguna, o a partir del cursor si no hubiera ninguna.
  - Alt + F5: pide un nombre de marca, y una vez pulsado Intro, busca el nombre entre las marcas anteriores a la marca seleccionada, si hubiera alguna, o a partir del cursor hacia atrás si no hubiera ninguna.

  - Shift(Mayúsculas) + Alt + F6: repite última búsqueda hacia delante.
  - Shift(Mayúsculas) + Alt + F5: repite última búsqueda hacia atrás.
   
   
  Notas sobre estas cuatro últimas combinaciones: 
  Si la lista de marcas está desordenada, las marcas resultado no estarán necesariamente delante odeatrás según se haya pedido.
  Borrado de marcas:
  - Del(Supr): borra marca seleccionada.
  - Ctrl + Del(Supr): borra todas las marcas en el rango seleccionado con los cursores. Si ambos cursores están superpuestos, borra todas las marcas del fichero.

  Insercion de marcas. Esta acción se puede automatizar mediante el uso de un fichero de texto txtmrk, en el que escribiremos los nombres o etiquetas que queramos asignar a las marcas.

  - Insert: inserta marca en la posicion indicada por el cursor. Si hay un rango seleccionado, la marca tendra duración. Pulsando TAB se puede elegir la etiqueta para la marca del fichero txtmark, si éste existe.
  - Ctrl + Insert: como la anterior, , pero si existe un fichero txtmrk, aparece directamente el texto de la siguiente linea. Pulsando TAB se puede elegir la etiqueta para la marca del fichero txtmark, si éste existe.

  - Shift(Mayúsculas) + Insert: edita la etiqueta de la marca seleccionada.Pulsando TAB se puede elegir la etiqueta para la marca del fichero txtmark, si éste existe.

  - Ctrl + Alt + F5: ordena las marcas (por posicion, luego span, luego etiqueta).

  - Ctrl + Alt + F6: desplazar marcas presentes en rango seleccionado.
  - Shift(Mayúsculas) + Ctrl + Alt + F6: repite ultimo desplazamiento de marcas.
   
  Atencion al utilizar estas´dos últimas acciones: si desplazamos demasiado las marcas pueden salirse por delante o por detras del rango valido en el fichero de audio, con lo cual se dejan de ver y es imposible manejarlas (aunque aun existen, por lo que es posible ir seleccionándolas a ciegas y borrarlas). 

   

  - Space(Barra espaciadora): Reproduce seleccion (o a partir de cursor si ambos cursores están superpuestos).
  - Shift(Mayúsculas) + Space(Barra espaciadora): Reproduce lo que hay desde el comienzo de la ventana hasta el comienzo de la seleccion. Si la seleccion comienza antes que el comienzo de ventana, reproduce lo que hay desde el comienzo de fichero hasta antes de la seleccion.
  - Ctrl + Space(Barra espaciadora): Reproduce lo que hay desde el final de la seleccion hasta el final de la ventana. Si la seleccion termina despues que el final de ventana, reproduce lo que hay desde el final de la seleccion hasta el final del fichero.
  - Ctrl + Shift(Mayúsculas) + Space(Barra espaciadora): Reproduce la ventana visible.

  Mientras se reproduce:

  - Cualquier tecla: detiene la reproducción
  - ENTER:  tambien detiene la preproduccion, pero el cursor se situa aproximadamente en la posicion que se estaba reproduciendo, que ademas se centra en pantalla.
   


   
   

  Pantalla:
  - F12: Repinta la pantalla.
  - Ctrl + F12: modo gráfico siguiente.
  - Shift(Mayúsculas) + Ctrl + F12: modográfico anterior
  Estas combinaciones permiten navegar entre las distintas resoluciones disponibles: 640x480, 800x600, 1024x768.
  - Shift(Mayúsculas) + Alt + P: Saca un menu de paleta, donde se puede elegir activar o desactivar la escala de grises, activar o desactivar el negatvo, cargar y salvar paletas. Muy util para salvar pantallas para posterior impresión.
  - Alt + P: Muestra la paleta utilizada. Junto a cada color aparecen sus componentes RGB que pueden modificarse con las teclas R, G, B, cambiando asi el color.

  Macros:
  Cuando se realiza reiteradamente una misma tarea (es decir, la misma secuencia de teclas), es posible grabar la secuencia de teclas, asignándola a una sóla combinacion para que se repita más sencillamente, mediante las macros:

  - Alt + M: Graba macro .
  - Shift(Mayúsculas) + Alt + M: Aparece un menu de macros en la ventana de mensajes(graba macros, mas opciones, y cargar/salvar macros).

  Exportar imágenes:
  - Shift(Mayúsculas) + Alt + S: salvar pantalla a disco. Para poder grabar varias pantallas distintas, AhoT nos pedira una letra, con la que identificará cada imagen. Seleccionando varias veces la misma letra, sólo conservaremos la ultima de las pantallas que hayamos asociado a ella. Las capturas de pàntalla se gardan en formato .BMP, para que puedan abrirse con un programa externo.
   
  Atención: aunque funcione correctamente bajo Windows, AhoTools no es un programa Windows, por lo tanto hay ciertas funciones (propias de Windows, no de AhoTools), que no serán operativas. Por ejemplo, Presionando la tecla ImprPant NO se copiará una captura de la pantalla en el portapapeles de Windows, siendo necesario utilizar Shift + Alt + S para realizar capturas.
  - Alt + S: cargar y visualizar pantalla anteriormente grabada en disco

  -Multiples ficheros: al arranca AhoTools, es posible invocar el nombre de varios ficheros, para poder trabajar con varios, uno detrás de otro, sin necesidad de salir del programa:
   
  ahot soinu1.wav soinu2.wav ahot soinu1.wav soinu2.wav iniciaria el programa AhoT mostrando la señal soinu1, cargando también la señal soinu2. 
  Si este es el caso:
  - Shift(Mayúsculas) + Ctrl + Tecla + del teclado numérico: Va al fichero siguiente.
  - Shift(Mayúsculas) + Ctrl + Tecla - del teclado numérico: Va al fichero anterior.

  A veces, dibujar la pantalla (sobre todo el espectrograma) puede tomar mucho tiempo. Este se puede detener al momento manteniendo pulsadas las teclas Shift(Mayúsculas) y Ctrl simultaneamente durante un segundo.
   
   
   
   

  Al iniciar AhoT es posible indicarle algunas opciones, sobre cómo debe verse u oirse. De ellas trata este apartado.
   
   
  La línea de comandos utilizada para arrancar AhoT no puede ser muy larga. En total nunca se deben exceder los 128 caracteres, incluyendo el nombre del ejecutable, las señales a abrir y las opciones. Para evitar esta limitación se pueden utilizar ficheros de configuración o de argumentos.
     Para utilizar ficheros de argumentos, se deben escribir en un fichero los argumentos con que se quiere arrancar el programa, y luego indicar como único argumento -ArgFile="path.arg"
   
  ahot soinu1.wav soinu2.wav -ArgFile=C:\aho\argums.cfg ahot soinu1.wav soinu2.wav -ArgFile="C:\aho\argums.cfg" arrancaría AhoT mostrando la señal soinu1, cargando también soinu2, y con las opciones guardadas en el fichero argums.cfg del directorio c:\aho.
  Los ficheros de configuración son similares, pero se utilizan de manera más sencilla: es suficiente con colocar un fichero llamado "ahot.cfg", con las opciones deseadas, en el directorio desde el cual se arranca el programa. De esta manera, sólamente con arrancar AhoT en distintos directorios, donde haya distintos ficheros ahot.cfg, podremos disfrutar de distintas configuraciones.

  Opciones que se pueden utilizar:

  -VideoMode=<mode> para especificar el modo de video inicial. <mode> puede ser los siguientes valores: 640 (para modo SVGA640x480x256), 800 (SVGA800x600x256), 1024(SVGA1024x768x256)

  -CfgFile=<fname> para especificar un fichero de configuracion distinto del ahot.cfg. <fname> será el path completo del fichero, entre comillas.

  -Sound=<mode> selecciona dispositivo para reproducir sonido. Puede ser "None", "SB16", o un comando tal que C:\AHO\UTI\WPLANY.EXE" capaz de reproducir ficheros .wav directamente.

  -CAudioOpts=<opts> opciones para abrir ficheros de audio (la opción por defecto es "Auto").

  -ScreenDir=<path> directorio donde guardar capturas de pantalla

  -AutoSaveMinutes=<n> cada cuantos minutos disparar autosalvado. Introduciendo 0 minutos desactivamos el autosalvado.

  -CmdNLines=<n> numero de lineas de la ventana de mensajes.

  -MacroFile=<fname> fichero de macros a cargar

  -SizeWav=<n> tamaño ventana forma de onda. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size2Wav=<n> tamaño ventana forma de onda 2. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size3Wav=<n> tamaño ventana forma de onda 3. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizePow=<n> tamaño ventana potencia. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizeZCr=<n> tamaño ventana cruces por cero. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizeSpec=<n> tamaño ventana espectrograma. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizePSD=<n> tamaño ventana densidad espectral potencia. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizeCPth=<n> tamaño ventana cpitch (pitch calculado por cepstrum). Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizeMrk=<l> lineas texto marcas. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size2Mrk=<l> lineas texto marcas2. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size3Mrk=<l> lineas texto marcas3. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size4Mrk=<l> lineas texto marcas4. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size5Mrk=<l> lineas texto marcas5. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -SizeFPth=<n> tamaño fichero pitch. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
  -Size2FPth=<n> tamaño fichero pitch 2. Seleccionando un tamaño 0 no aparece esta ventana.
   
  Notas sobre estas últimas opciones: para que aparezcan las ventanas de onda 2 y 3, las de marcas 3,2,4 y 5, y la de pitch2, es necesario indicar cuales son los archivos implicados mediante las opciones -Rule2Wav, -Rule3Wav, -Rule2Mrk y similares, explicadas más abajo. 
  Si una de las líneas anteriores no existe, la ventana a la que se refiere no aparecerá. 
  Los tamaños que se indican para las ventanas son relativos, no absolutoe. Esto quiere decir que una ventana de tamaño 2 siempre ocupara el doble que una de tamaño 1, pero el tamaño con respecto a la pantalla variará.

  -MrkZoom100=<n> porcentaje de se¤al a visualizar al hacer un auto-zoom a marca (p.ej. 200 para ver la marca y un intervalo igual a la mitad de la duración  por delante, y otro igual por detras).

  -RuleWav=<path> donde estan los ficheros de forma de onda (los ficheros se indican directamente en la linea de comandos, pero sobre ellos se aplica esta regla. Util para no tener que teclear todo el path a cada fichero cuando estan todos en un directorio).
   
  si utilizamos la línea -RuleWav=C:\aho\wav\.wav e iniciamos el programa como ahot soinu1 podremos ver el archivo c:\aho\wav\soinu1.wav. Reglas similares se aplican en los casos siguientes.
  -Rule2Wav=<path> donde estan los ficheros de forma de onda2. Es necesario poner el path completo.
  -Rule3Wav=<path> donde estan los ficheros de forma de onda3. Es necesario poner el path completo.
  -RuleMrk=<path> donde estan los ficheros de marcas
  -Rule2Mrk=<path> donde estan los ficheros de marcas2
  -Rule3Mrk=<path> donde estan los ficheros de marcas3
  -Rule4Mrk=<path> donde estan los ficheros de marcas4
  -Rule5Mrk=<path> donde estan los ficheros de marcas5
  -RuleTxfMrk=<path> fichero de lineas de texto asociado a marcas
  -Rule2TxfMrk=<path> fichero de lineas de texto asociado a marcas 2
  -Rule3TxfMrk=<path> fichero de lineas de texto asociado a marcas 3
  -Rule4TxfMrk=<path> fichero de lineas de texto asociado a marcas 4
  -Rule5TxfMrk=<path> fichero de lineas de texto asociado a marcas 5
  -RuleFPth=<path> fichero pitch
  -Rule2FPth=<path> segundo fichero pich

  -PowOpts=<opciones> opciones calculo potencia. Sería válido:
  -ZCrOpts=<opciones> opciones calculo cruces por cero
  -SpecOpts=<opciones> opciones calculo espectrograma
  -PSDOpts=<opciones> opciones calculo densidad espectral potencia
  -CPthOpts=<opciones> opciones calculo pitch por cepstrum
  -FPthOpts=<opciones> opciones fichero pitch
  -2FPthOpts=<opciones> opciones fichero pitch 2.

  Todas estas opciones deben ser algunas de las enseñadas debajo, entre comillas: -PowOpts="MaxdB=-10 WinLenMs=30 "
   

 • Opciones de cálculo de potencia:

 • WinLenMs = longitud de la ventana de analisis en milisegundos.
  FRateMs = cada cuanto hacer calculos. Si vale 0, automatico.
  WinType = tipo ventana (Rect, Hamm, Hann, Bart).
  MaxdB = dB maximos a mostrar
  RangedB = rango en dB a mostrar
   
 • Opciones analisis de cruces por cero

 • WinLenMs = longitud de la ventana de analisis en milisegundos.
  FRateMs = cada cuanto hacer calculos. Si vale 0, automatico.
  MaxZCMs = maximo a mostrar en zc/ms
  DCKWinLenMs = longitud de la ventana de deteccion de continua en milisegundos. Si =0, se desconecta el calculo de componente continua. Si vale <0, la ventana de continua mide (-WinLenMs*DCKWinLenMs). En cualquier caso, si se utiliza, nunca es menor que WinLenMs.
  DCKWinType = tipo ventana (Rect, Hamm, Hann, Bart) que utiliza el analisis de continua.
   
 • Opciones analisis de espectrograma

 • WinLenMs = longitud de la ventana de analisis en milisegundos. Si =0, auto.
  FRateMs = cada cuanto hacer calculos. Si vale 0, automatico. Si -n (<0), entonces una trama cada n pixels.
  WinType = tipo ventana (Rect, Hamm, Hann, Bart).
  MaxdB = dB maximos a mostrar
  RangedB = rango en dB a mostrar
  Incremental = yes/no si pintar de forma incremental.
  MapColor= Log/Lin/Lin2 espectrograma en escala log. o lineal, o cuadratica.
  ColorBg= color de fondo (valor numerico)
   
 • Opciones analisis de pitch por cepstrum

 • PthHzMin = Pitch minimo en Hz a visualizar (80)
  PthHzMax = PItch maximo en Hz a visualizar (200)
  WinLenMs = longitud de la ventana de analisis en milisegundos. Si =0, auto.
  FRateMs = cada cuanto hacer calculos. Si vale 0, automatico. Si -n (<0), entonces una trama cada n pixels.
  ValMax = valor 3D maximo a visualizar (asignacion colores) (3)
  ValRange = rango 3D a visualizar (asignacion colores) (3)
  PthUnits = formato para ver la grafica: "Hz" o "ms" o "LogHz" (Hz)
  Interp = factor de interpolacion (4)
  Preen = preenfasis a aplicar (0.95)
  WinType = tipo de ventana (Hamm)
  NormLPC = si se debe normalizar el espectro con los LPC (True)
  OrderLPC = analisis del orden LPC (16)
  WinLenLPC = longitud de ventana para calculo LPC (0 para = WinLenMs) (0)
  WinTypeLPC = tipo de ventana LPC (undef para = WinType) ("")
  NormC0 = si se debe normalizar a C0 (False)
  NormMax = si se debe normalizar al valor Cepstrum maximo (False)
  Incremental = yes/no si pintar de forma incremental. (True)
  ColorBg= color de fondo (valor numerico)
   

  Ordenación de ficheros:

  -SortFiles=yes/no para ordenar los ficheros especificados en la linea de comando.
   
   


   
   
   

  AhoTools
   

  The best resolution for this file is 800x600

   
   

   
   
   


  ¿What will I find in  AhoTools?

  AhoTools is a powerful tool for signal analysis that permits the following signal elements:
   
   
   Window title
  Signal in time
  Signal spectrum
  The pitch of the signal
  Signal Marks
  Time scale
  Message window
  When the program is initialiced a similar screen to the one above will appear. Both the mouse and the keyboard may be used. The most important key conbinations are the following ones:

  Open the audio signals, modify, quit the program. All this is carried out in the following way:

    - To open signals,it is necessary to call their names in the comand line that initialicest the program.
   
  ahot soinu1.wav
  ahot soinu1.wav it will initialice the program AhoT showing the signal soinu1 

  Once you are in the program, it is possible too use the following key conbinations to run the file comands:

  - F2: saves the files that need saving.
  - Shift + F2: saves files that need saving, after asking for a confirmation.
  - Ctrl + F2: saves all files.
  - Shift + Ctrl   + F2: Saves all files, after asking for a confirmation.

  Alt + X = Quit AhoT

  To manage (hear,see the marks...) only some parts of the signal, one must use the keys. This are yellow vertical lines that cross the screen. Therea are two keys, left and right that when they are not one on top of the other, they select a part of the signal.

  With the mouse:

  - Left button: it moves the left pointer to the indicated place (either by clicking other dragging).
  - Right button: it moves the right pointer to the indicated place (either by clicking other dragging).
  - Both buttons simuntaneously: it moves both pointers to the same place.
  This will also happen if we try to put the left pointer righter than the right pointer, or if we try to put the right one lefter than the left one.

  With the key board:

  - Left and right arrows: they move the left pointer to the left and to the right..
  - Shift + left and right arrows: they move the right pointer to the left and to the right.
  - Ctrl + left and right arrows: they move simuntaneously both pointers to the left and to the right.

  - Home: it moves the left pointer to the beginning of the screen.
  - End: it moves the left pointer to the end of the screen.
  - Shift + Home: it moves the right pointer to the beginning of the screen.
  - Shift + End: it moves the right pointer to the end of the screen.
  -
  - Ctrl + Home: it moves the left pointer to the beginning of the signal.
  - Ctrl + End: it moves the left pointer to the end of the signal.
  - Ctrl + Shift + Home: it moves the right pointer to the beginning of the signal.
  - Ctrl + Shift + End: it moves the right pointer to the end of the signal.

  - Shift  + Ctrl + left arrow: it moves the right pointer to where the left pointer is.
  - Shift + Ctrl + right arrow: it moves the left pointer to where the right pointer is.
   

  Inn the beginning, AhoT shows the whole signal, in time and amplitude. But it is posible to do zooms to see the signal in more detail, in the following ways:

  - PgUp:  zoom 4/3. (smaller signal, more time).
  - PgDn: zoom 3/4 hacia dentro (bigger signal, shorter time).

  - Shift + PgUp:  small zoom to smaller the signal.
  - Shift + PgDn: small zoom to bigger the signal.

  - Ctrl + PgUp: zoom to the sellected piece of the signal with the pointers.

  - Ctrl + PgDn: the greatest zoom to bigger the signal.

  Once we are viewing a piece of the signal, we can change the visible part, manteinning the duration of the shown part. This function is called scroll. It is done in the following ways:

  - Alt + Left and right arrows:  it scrolls 1/4 screen to the left or to the right.
  - Alt + Shift + Left and right arrows: small sclroll to the left and to the right.

  - Alt + Ctrl + Left and right arrows: it scrolls 1/4 screen to the left and to the right it goes faster if one presses them for a long time.

  - Alt+ Home: scroll to the beginning of the signal.
   - Alt+ End: scroll to the end of the signal.

  - Using the mouse: working withe the scroller, small bar that appears below the title of the window.
   
  In the figure on the left, we can see below the title of the window (stest16.wav), and above the signal in time, in which a piece is selected, there is a dark blue horizontal bar, with some parts in lighter blue. That bar is the scroller. The whole bar, dark blue, represents the whole signal, and the lighter part represents the piece we are seeing in the screen. Inside the lighter part there are two small dark blue lines that come to show the pointers' position

  - Left button: it places the scroller in the indicated place (either by clicking other dragging).
  - Right button: it changes the left and the right margin (the one that is nearer) to the indicated place (either by clicking other dragging).

  - Shift + Right button: it changes the right margin to the indicated place (either by clicking other dragging).
  - Shift + Left button: it chages the left margin to the indicated place (either by clicking other dragging).

  - Both buttons simultaneously, first the left one and then the right one: it places the scroller where the mouse is (similar to pressing the left button) and it also permits to bigger or lesser the zoom, dragging the mouse up and down while both buttons are pressed.

  To modify the size of the signal shown in the scrren (vertical zoom), one can use the following keys:

  - Alt + PgDn: it duplicates the size.
  - Alt + PgUp: it reduces to half size.

  - Shift + Alt + PgDn: small amplification (x1.1)
  - Shift + Alt + PgUp: small atenuation (x1.1)
   

  One of the posibilities of AhoTools is that it is possible to insert marks in the audio signals, marks that will be visible in the low part of the screen. This marks can be managed in the following way:

  Using the mouse over the mark zone:
  - Click with the left button: Selects the nearest following mark.
  - Shift + Click with the left button: Selects the nearest previous mark.

  Once a mark is selected:
  - Click with the right button: Selects the following mark to the one it is on.
  - Shift + Click with  the right button: Selects the previous mark to the one it is on.
   
  Notices over the last two conbinations: 
  If there is no mark selected, the result is just the same as if the left button was pressed instead of the right one. 
  If the mark selected was the last one, it is not possible to go further preesing the right button, and a bip will be heard. 
  If the list is unordered, the next mark might not be the one that is immediately next on the right (or left).

  Keyboard:

  - Shift + F6: selects the nearest mark to the pointer on the right.
  - Shift + F5: selects the nearest mark to the pointer on the left.

  Once a mark is selected
  - F6: Selects the following mark to the one it is on.
  - F5: Selects the previous mark to the one it is on.
   
  notices over the last two conbinations: 
  If there is no mark selected, the result is just the same as if the Alt key was pressed.. 
  If the mark selected was the last one, it is not possible to go further pressing F6, and a bip will be heard. 
  If the list is unordered, the next mark might not be the one that is immedialtely next on the right (or left).
  - Ctrl+F8 = it 'unselects' the selected mark.

  For the following commands it is not neccesary to have a mark selected:

  - Ctrl + F6 = similar to F6, except for the zoom it makes to fit the selected mark and its context, considering it has duration. If the mark is punctual, without duration, the level of the zoom does not change.
  - Ctrl + F5 = similar to F5, except for the zoom it makes to fit the selected mark and its context, considering it has duration. If the mark is punctual, without duration, the level of the zoom does not change.

  - F8: moves the pointer to the following mark.
  - F7: moves the pointer to the previous mark.

  - Shift + F8: moves the right pointer to the following mark.
  - Shift + F7: moves the left pointer to the previous mark

  - Alt + F7: selects the first mark. If the list is unordered, it might not be the first one in time.
  - Alt + F8: selects the last mark. If the list is unordered, it might not be the lat one in time.

  - Ctrl + Alt + F8 = similar to Alt + F8, except for the zoom it makes to fit the selected mark and its context, considering it has duration. If the mark is punctual, without duration, the level of the zoom does not change.
  - Ctrl + Alt + F7 = similar to Alt + F87, except for the zoom it makes to fit the selected mark and its context, considering it has duration. If the mark is punctual, without duration, the level of the zoom does not change.

  Finding the marks:
  - Alt + F6: asks for the name of the mark, and once Intro is pressed, it looks for the name among the following marks to the selected mark, if there was any, or from where the pointer is onwards  if there was not any.
  - Alt + F5: asks for the name of the mark, and once Intro is pressed, it looks for the name among the previous marks to the selected mark, if there was any, or from where the pointer is backwards if there was not any.

  - Shift + Alt + F6: repits the last search onwards.
  - Shift + Alt + F5: repits the last search backwards.
   
   
  Notices over the last four conbinations: 
  If the mark list is unordered, will not be necessarily in front or on the back depending to when they have been asked.

  Mark erasing:
  - Del: erases or deletes the selected mark.
  - Ctrl + Del: deletes all the marks in the area selected with the pointers. If both pointers are overlapped, it deletes all the marks in the file.

  Mark insertion. This action can be done automaticaly using the text file txtmrk, in which we will write the names or the labels that we will want to asign the marks.

  - Insert: insert the mark in the position indicated by the pointer. If there is a selected area, the mark will have duration. Pressing TAB one can chose the label for the mark of the txtmrk file, if this exists.
  - Ctrl + Insert: similar to the previous one, butif a txtmrk file exists, the text of the following line appears directly. Pressing TAB one can chose the label for the mark of the txtmrk file, if this exists.

  - Shift + Insert: edits the label of the selected mark Pressing TAB one can chose the label for the mark of the txtmrk file, if this exists.

  - Ctrl + Alt + F5: orders the marks (in terms of position, then span, the label).

  - Ctrl + Alt + F6: displaces the marks in the selected area.
  - Shift + Ctrl + Alt + F6: repits the last mark displacement.
   
  Careful when using the last two actions: if we displace the marks too much, the might go out of the useable area of the audio file, being imposible to see them and making it imposible to manege them (although the exist; therefor it is still posible to select them and to delete them). 

   

  - Space: Plays what is selected (or starting from the pointer if both are in the same position).
  - Shift + Space: Plays what there is from the beginnig of the window to the beginnig of the selected part. If the selected part begins before the beginning of the window, it plays what there is from the start of the file to the beginning of the selected part
  - Ctrl + Space: It plays wht there is from the end of the selected part to the end of the window. If the selected part ends further than the end of the window, it plays form the end of the selected part to the end of the file.
  - Ctrl + Shift + Space: It plays the part of the signal shown in the window.

  While it is played:

  - Any key: it stops the reproduction.
  - ENTER:  it also stops the reproduction, but the the pointer is placed more or less where the reproduction is stopped, and it is also centered in the screen.
   


   
   

  Screen:
  - F12: It draws the screen again.
  - Ctrl + F12: Next grafic mode.
  - Shift + Ctrl + F12: Earlier grafic mode
  This conbinations allow to navegate among the posible diferent resolutions: 640x480, 800x600, 1024x768.
  - Shift + Alt + P: Extracts a menu, where it is possible to choose to activate or desactivate the scale of greys, activate or desactivate the negative... It is very useful to save screens that later will be printed
  - Alt + P: Shows the colors used and by each one it shows its RGB conponents. Using the R, G and B, keys it is possible to change the colour.

  Macros:
  When the same work is repited (the same key sequence), it is possible to record the key sequence, and to asign to it a single conbination of keys, using macros:

  - Alt + M: Saves the macro .
  - Shift + Alt + M: A menu of macros is shown in the message window(it records macros, more options, and records/saves macros).

  Export images:
  - Shift + Alt + S: saves the screen. To be able to save diferent screens, AhoT will ask for a key, that will identify each image. Selecting the same key more than once, only the last screen will be saved. The screen captures will be saved in .BMP format that can be openned with a foreign program.
   
  Warning: although it works well under Windows, AhoTools is not a program for Windows, therefor there are some functions (that belong to windows and not to AhoTools), that won`t work. Like for example, Pressing the key ImprPant a screen capture will NOT be effective, instead that can be done using Shift + Alt + S.
  - Alt + S: loads and shows the screen that has been earlier saved.

  -Multiple Files: when AhoTools is started, it is possible to invoque the name of various files, to be able to work with them, one after the other without having to exit the program.
   
  ahot soinu1.wav soinu2.wav ahot soinu1.wav soinu2.wav will start AhoT showing the soinu1 signal , and also loading the signal soinu2. 

  If it is the following situation:
  - Shift + Ctrl +  the + key from the numeric keyboard: Goes to the following file.
  - Shift + Ctrl +the - key from the numeric keyboard: Goes to the previous file.

  Sometimes, to draw in the screen (specially the spectrogram) can take long. This can be stoped manteinning pressed Shift y Ctrl simultaneously for a second.
   
   
   
   

  When AhoT is started it is possible to indicate some options, over what should be heard or seen.
   
  The comand line used to start AhoT can not be very long. All together the can not be over 128 caracters, including the name of the executable, the signals to open and the options. To avoid this limitation it is possible to use configuration and argumet files.

  To use argument files, the arguments with which we want to start the progam must be written in a file, and then indicate as the only argument -ArgFile="path.arg"
   
  ahot soinu1.wav soinu2.wav -ArgFile=C:\aho\argums.cfg ahot soinu1.wav soinu2.wav -ArgFile="C:\aho\argums.cfg" would start AhoT showing soinu1 signal, loading also soinu2, and with the options saved in the file argums.cfg of c:\aho  directory.
  The configuration files are similar, but they are used in a simple way: it is enough to put a file named "ahot.cfg", with the wanted options,  in the directory from where the program will be started. Doing this it is possible to start AhoT in different directories, where there are different ahot.cfgs, and we will be able to use different configurations.

  Options that can be used:

  -VideoMode=<mode> to specify the initial video mode. <mode> can have the following values: 640 (for SVGA640x480x256), 800 (SVGA800x600x256), 1024(SVGA1024x768x256)

  -CfgFile=<fname> to specify a diferent configuration file from ahot.cfg. <fname> will be the complete path of the file.
  -Sound=<mode> selects what will play the sound. It can be "None", "SB16", or a command like C:\AHO\UTI\WPLANY.EXE" capable of playing different .wav files directly.

  -CAudioOpts=<opts> opctions to open audio files.

  -ScreenDir=<path> directory where the screen captures are saved

  -AutoSaveMinutes=<n> every how many minutes the autosave will be displayed. Introducing 0 minutes, we desactivate the autosaving.

  -CmdNLines=<n> number of lines in the message window.

  -MacroFile=<fname> macro files that can be loaded

  -SizeWav=<n> size of the window, shape of wave. Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size2Wav=<n>size of the window, shape of wave2. Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size3Wav=<n>size of the window, shape of wave. Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizePow=<n> type of power window. Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizeZCr=<n> size of window with crosses from zero.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizeSpec=<n> size of spectrogram window. Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizePSD=<n> size of spectral power density  window.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizeCPth=<n> size of cpitch window (pitch calculated by cspectrum).  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizeMrk=<l> text lines marks.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size2Mrk=<l> text lines marks2.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size3Mrk=<l> text lines marks3.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size4Mrk=<l>text lines marks 4.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size5Mrk=<l> text lines marks5.  Selecting a size 0 this window does not appear.
  -SizeFPth=<n> pitch file size. Selecting a size 0 this window does not appear.
  -Size2FPth=<n> pitch file size 2.  Selecting a size 0 this window does not appear.
   
  Notas sobre estas últimas opciones: para que aparezcan las ventanas de onda 2 y 3, las de marcas 3,2,4 y 5, y la de pitch2, es necesario indicar cuales son los archivos implicados mediante las opciones -Rule2Wav, -Rule3Wav, -Rule2Mrk y similares, explicadas más abajo. 
  Si una de las líneas anteriores no existe, la ventana a la que se refiere no aparecerá. 
  Los tamaños que se indican para las ventanas son relativos, no absolutoe. Esto quiere decir que una ventana de tamaño 2 siempre ocupara el doble que una de tamaño 1, pero el tamaño con respecto a la pantalla variará.

  -MrkZoom100=<n> porcentage  of visualizated signal when  auto-zoom is maded to the mark (for example 200 to see the mark and a space equal to half duration before and the same after).

  -RuleWav=<path> where the wave shape files are (the files indicate directly the comand line, but over them this rule is applied. Useful not to tipe all the path of every file).
   
  if we use the line -RuleWav=C:\aho\wav\.wav and we start the progam like  ahot soinu1 we will see the file c:\aho\wav\soinu1.wav.Similar rules are applied in the following cases.
  -Rule2Wav=<path> where the wave shape files are2. It is neccesary to write the whole path.
  -Rule3Wav=<path> where the wave shape files are3. It is neccesary to write the whole path.
  -RuleMrk=<path> where the mark files are
  -Rule2Mrk=<path> where the mark files are2
  -Rule3Mrk=<path> where the mark files are3
  -Rule4Mrk=<path> where the mark files are4
  -Rule5Mrk=<path> where the mark files are5
  -RuleTxfMrk=<path> text line files associated to marks
  -Rule2TxfMrk=<path> text line files associated to marks2
  -Rule3TxfMrk=<path> text line files associated to marks3
  -Rule4TxfMrk=<path>text line files associated to marks4
  -Rule5TxfMrk=<path> text line files associated to marks 5
  -RuleFPth=<path> pitch file
  -Rule2FPth=<path> second pitch file

  -PowOpts=<opciones> options to calculate power.
  -ZCrOpts=<opciones>  options to calculate crosses from zero
  -SpecOpts=<opciones> opciones calculo spectrogram
  -PSDOpts=<opciones> opciones calculo spectral power density
  -CPthOpts=<opciones> opciones calculo pitch by cepstrum
  -FPthOpts=<opciones> opciones  pitch file
  -2FPthOpts=<opciones> opciones pitch file 2.

  All this must be some of the show bellow, in comas: -PowOpts="MaxdB=-10 WinLenMs=30 "
   

 •  options to calculate power:

 • WinLenMs = longitud de la ventana de analisis en milisegundos.
  FRateMs = how often it must recalculate. If it is 0, automatic. If -n (<0), then 1 every n pixels.
  WinType =type of window (Rect, Hamm, Hann, Bart).
  MaxdB = dB maximus
  RangedB = dB scale

  .     options to calculate crosses from zero
  WinLenMs = length of analisis window in miliseconds.
  FRateMs =  how often it must recalculate. If it is 0, automatic. If -n (<0), then 1 every n pixels.
  MaxZCMs = maximun show in cm.
  DCKWinLenMs = length of detection window in miliseconds.
  DCKWinType = type of window (Rect, Hamm, Hann, Bart).
   

 •  options to calculate spectrogram

 • WinLenMs = length of analisis window in miliseconds.
  FRateMs = how often it must recalculate. If it is 0, automatic. If -n (<0), then 1 every n pixels.
  WinType = type of window (Rect, Hamm, Hann, Bart).
  MaxdB =  dB maximus
  RangedB =dB scale
  Incremental = yes/no paint in a increasing way.
  MapColor= Log/Lin/Lin2 spectrogram in  log. or lineal, or cuadratica scale.
  ColorBg= colour
   
 • options to calculate  pitch by cepstrum

 • PthHzMin = Pitch minimum in  Hz  (80)
  PthHzMax = PItch maximum in Hz (200)
  WinLenMs = length of analisis window in miliseconds.
  FRateMs =  how often it must recalculate. If it is 0, automatic. If -n (<0), then 1 every n pixels.
  ValMax = 3D maximum value (colour asignation) (3)
  ValRange = 3D scale (colour asignation) (3)
  PthUnits = the format in: "Hz" or "ms" or "LogHz" (Hz)
  Interp =  interpolation factor (4)
  Preen = preenfasis (0.95)
  WinType = type of window(Hamm)
  NormLPC = if the Lpc spectre must be normalized(True)
  OrderLPC = analisis of LPC order(16)
  WinLenLPC =length of window for LPC calculus (0)
  WinTypeLPC = type of window LPC  ("")
  NormC0 = if we want to normalize to C0 (False)
  NormMax = if we must normalize to the maximum Cepstrum value (False)
  Incremental = yes/no paint in increasing wayl. (True)
  ColorBg= colour
   

  File ordering:

  -SortFiles=yes/no to order the files written in the comand line.