The International Phonetic Alphabet

Egizu klik ikurraren gainean soinua entzun nahi baduzu

Click on the symbol if you want to listen to the sound

 
 
Bilabial 
Ezpain bikoa
Labiodental 
Ezpain horzkaria
 
Dental 
Horzkaria
 
Alveolar 
Albeolarea
 
Postalveolar 
Sabai aurrekoa
 
 Sub Alveolar 
Apiko albeolarea
Retroflex 
Erretroflexoa
Palatal 
Sabaikaria
Velar 
Belarea
Uvular 
Ubularea
Pharingeal 
Farineala
Glottal 
Glotala
Plosive 
Herskaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspirated Plosive 
Herskari aspiratua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasal 
Sudurkaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trill 
Dardarkari anizkuna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tap or Flap 
Dardarkari bakuna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Africated 
Afrikatua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fricative 
Frikaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lateral fricative 
Albokari frikaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approximant 
Hurbilkaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lateral approximant 
Albokaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejective stop 
Ejektibo herskaria
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implosive 
Inplosiboa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 If you want to make any comments on this page:
Horri honi buruzko adierazpenak egiteko:
 Para realizar cualquier comentario sobre esta página: