¿Que é ZureTTS?

Sobre o proxectoO proxecto ZURE TTS é unha iniciativa de Aholab Signal Processing Laboratory da Universidade do País Vasco para proporcionar un sintetizador de voz personalizado a xente con discapacidades orais e tamén a aquelas persoas que perderon a súa voz por completo.

Galego

Financiamento de Zure TTS

Este portal web é unha iniciativa do grupo Aholab da UPV/EHU. A súa versión preliminar foi financiada polo Goberno Vasco a través do proxecto ZURE_TTS (S-PE11UN081, 2011-2012). A versión actual foi co-financiada polo Goberno Vasco a través do proxecto ZURETTS+ (S-PE13UN154, 2013) e polo Ministerio de Economía e Competitividade a través do proxecto SPEECHTECH4ALL (TEC2012-38939-C03-03, 2013-2015). Moitas das melloras recentes leváronse a cabo no marco de eNTERFACE’14.

Galego