Čo je ZureTTS?

O projekteProjekt ZURE TTS je iniciatíva laboratória spracovania signálov spoločnosti Aholab na univerzite v Baskicku, aby poskytla osobný rečový syntezátor ľuďom s poruchami reči a tiež tým, ktorí úplne stratili svoj hlas.

Ak chcete archivovať tento cieľ, je nevyhnutné mať nahrávky prirodzených hlasov. Nahrávaním hlasu v našej hlasovej banke darujete svoj hlas ľuďom, ktorí nemôžu používať vlastný hlas. Môžete tiež získať syntezátor reči, ktorý znie rovnako ako váš vlastný hlas, aký to technológia dovoľuje (napríklad použiť vlastnú hlasovú zálohu).

Slovenčina

Zure TTS support

This web portal is an initiative of the Aholab group from UPV/EHU. Its preliminary version was funded by the Basque Government through the ZURE_TTS project (S-PE11UN081, 2011-2012). The current version has been co-funded by the Basque Government through the ZURETTS+ project (S-PE13UN154, 2013) and by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through the SPEECHTECH4ALL project (TEC2012-38939-C03-03, 2013-2015). Most of the recent improvements were carried out in the framework of eNTERFACE’14.

Slovenčina