Sintesia eta bihurketa ahots patologikoetarako

  • Ahots sintetiko pertsonalizatuak hobetzea
  • Ahots alaringeoen eta disartrikoen ulergarritasuna hobetzea

Ikus-entzunezko baliabide eleanitzen azpititulu automatikoa

Ikus-entzunezko baliabide eleanitzetan hitz egindako eta idatzitako terminoen bilaketa

Zaraten detekzioa eta sailkapena ibilgailuetan